نرم افزار یادگیری و آموزش زبان

سازنده واژگان مبتنی بر ابر

شبکه اجتماعی تمرین صحبت کردن

سیستم یادگیری تکرار فاصله

مدیر داده های مواد آموزشی

اتوماسیون موسسات آموزشی

با کلیک بر روی "ثبت نام"، با lingocard's موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده

اپلیکیشن موبایل رایگان

Go to AppStore
Go to PlayMarket

- یا -

سازنده واژگان مبتنی بر ابر

شبکه اجتماعی تمرین صحبت کردن

سیستم یادگیری تکرار فاصله

مدیر داده های مواد آموزشی

اتوماسیون موسسات آموزشی

اپلیکیشن موبایل رایگان

Go to AppStore
Go to PlayMarket

- یا -