یادگیری و آموزش زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری

موتور جستجوی تمرین صحبت کردن

سازنده واژگان مبتنی بر ابر

سیستم یادگیری تکرار فاصله

مدیر داده های مواد آموزشی

نرم افزار برای موسسات آموزشی

با کلیک بر روی "ثبت نام"، با lingocard's موافقت می کنید سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده

اپلیکیشن موبایل رایگان

Go to AppStore
Go to PlayMarket

یا یک حساب کاربری انتخاب کنید

موتور جستجوی تمرین صحبت کردن

سازنده واژگان مبتنی بر ابر

سیستم یادگیری تکرار فاصله

مدیر داده های مواد آموزشی

نرم افزار برای موسسات آموزشی

اپلیکیشن موبایل رایگان

Go to AppStore
Go to PlayMarket

یا یک حساب کاربری انتخاب کنید