ஆங்கிலம் கற்கவும்

மற்றும் எந்த வெளிநாட்டு மொழி

பேசும் பயிற்சிக்கு மக்களைத் தேடுங்கள்

சொற்களஞ்சியத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் சொற்களின் சேமிப்பு

உங்கள் ஆய்வுப் பொருட்களை நிர்வகிப்பதற்கான கருவிகள்

கல்வி நிறுவனங்களுக்கான மென்பொருள்

பதிவு செய்யவும்

இலவச மொபைல் பயன்பாடு

Go to AppStore
Go to PlayMarket

ஆங்கிலம் கற்கவும்

மற்றும் எந்த வெளிநாட்டு மொழி

பேசும் பயிற்சிக்கு மக்களைத் தேடுங்கள்

சொற்களஞ்சியத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் சொற்களின் சேமிப்பு

உங்கள் ஆய்வுப் பொருட்களை நிர்வகிப்பதற்கான கருவிகள்

கல்வி நிறுவனங்களுக்கான மென்பொருள்

இலவச மொபைல் பயன்பாடு

Go to AppStore
Go to PlayMarket