Mësoni anglisht

dhe çdo gjuhë e huaj

Kërkoni tek njerëzit në praktikën e të folurit

Përmirësimi i fjalorit dhe ruajtja e fjalëve

Mjetet për menaxhimin e materialeve tuaja të studimit

Softuer për institucionet arsimore

Regjistrohu

Aplikim falas celular

Go to AppStore
Go to PlayMarket

Mësoni anglisht

dhe çdo gjuhë e huaj

Kërkoni tek njerëzit në praktikën e të folurit

Përmirësimi i fjalorit dhe ruajtja e fjalëve

Mjetet për menaxhimin e materialeve tuaja të studimit

Softuer për institucionet arsimore

Aplikim falas celular

Go to AppStore
Go to PlayMarket