Mësoni anglisht

dhe çdo gjuhë të huaj

Kërkoni njerëzit në praktikën e të folurit

Përmirësimi i fjalorit dhe ruajtja e fjalëve

Mjete për menaxhimin e materialeve tuaja të studimit

Software për institucionet arsimore

Regjistrohu

Aplikacion celular falas

Go to AppStore
Go to PlayMarket

Mësoni anglisht

dhe çdo gjuhë të huaj

Kërkoni njerëzit në praktikën e të folurit

Përmirësimi i fjalorit dhe ruajtja e fjalëve

Mjete për menaxhimin e materialeve tuaja të studimit

Software për institucionet arsimore

Aplikacion celular falas

Go to AppStore
Go to PlayMarket