Baro luuqada Ingiriiska

iyo luqad kasta oo qalaad

Raadi dadka ku hadalka ku celcelinta

Hagaajinta eray bixinta iyo keydinta ereyada

Qalabka lagu maareeyo qalabkaaga waxbarasho

Barnaamijka loogu talagalay hay'adaha waxbarashada

Saxiix

Codsi moobil bilaash ah

Go to AppStore
Go to PlayMarket

Baro luuqada Ingiriiska

iyo luqad kasta oo qalaad

Raadi dadka ku hadalka ku celcelinta

Hagaajinta eray bixinta iyo keydinta ereyada

Qalabka lagu maareeyo qalabkaaga waxbarasho

Barnaamijka loogu talagalay hay'adaha waxbarashada

Codsi moobil bilaash ah

Go to AppStore
Go to PlayMarket