Baro luuqada Ingiriiska

iyo af kasta oo qalaad

Ka baadh dadka si aad u hadasho

Hagaajinta erayada iyo kaydinta erayada

Qalabka lagu maareeyo agabkaaga waxbarasho

Software-ka xarumaha waxbarashada

Isdiiwaangeli

Codsiga mobilada bilaashka ah

Go to AppStore
Go to PlayMarket

Baro luuqada Ingiriiska

iyo af kasta oo qalaad

Ka baadh dadka si aad u hadasho

Hagaajinta erayada iyo kaydinta erayada

Qalabka lagu maareeyo agabkaaga waxbarasho

Software-ka xarumaha waxbarashada

Codsiga mobilada bilaashka ah

Go to AppStore
Go to PlayMarket